Programma
165 appartementen en 10 grondgebonden woningen

Locatie
Veense Poort Veenendaal

Opdrachtgever
Van der Vorm Vastgoed Rotterdam

Status
Voorlopig Ontwerp


De beschikbare envelope is gebruikt om lucht en ruimte te creëeren. Modificaties aan het volume versterken de plastiek. op strategische plekken komen entrees en een collectieve functie en bijzonder groen. De dubbele toren biedt lucht en maakt ruimte voor een daktuin op niveau 10. De parkeervoorziening wordt groen ingekleed. Op termijn zal een rij grondgebonden woningen aansluitend op de laagbouw het complex afmaken.

Het ontwerp is opgezet als een faseerbaar geheel van twee torens en een rij grondgebonden woningen. De parkeervoorziening die er tussenin ligt is bouwkundig los gehouden. Het biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid het gehele plan gefaseerd op te leveren.

Vera Yanovshtchinsky architecten