Programma
Winkels 7500 m2
36 koopwoningen

Locatie
Centrum Nijmegen

Opdrachtgever
ING Vastgoed, Den Haag

Fotografie
Sjaak Henselmans

Opgeleverd
2000


Een helend plan voor het door de tweede wereldoorlog  verwonde Nijmeegse centrum.

Het hart van Nijmegen is in de nadagen van de tweede wereldoorlog door een bombardement verwoest. De wond is met het verstrijken van de jaren niet geheeld. In 1993 is door bureau Soeters een masterplan gemaakt. Dit plan voorzag in herstel van straten en pleinen, van continuïteit in routing in harmonie met de sfeer van het publieke domein. Schaal, korrelgrootte, stedelijkheid, architectonische expressie in relatie tot de openbare ruimte en programma, waren bepalende elementen voor een integrale benadering. Verschillende architecten hebben invulling gegeven aan het plan. VYa verzorgde een wand van de Marikenstraat, de Burchtstraat en een deel van het plein.

Winkels

De voor Nederland unieke omstandigheid van een natuurlijk hoogteverschil van vier meter tussen de uiteinden van de straat, is gebruikt om een winkelstraat op twee niveaus te realiseren. De architectonische uitwerking van beide winkellagen maakt hun positie expliciet. Het winkelfront op het lage niveau in de straat en onder het gehele plein, is uitgevoerd in donkergrijze gepigmenteerde prefab betonkaders en mangaankleurig metselwerk. Het robuuste karakter suggereert een keermuur. Het winkelfront aan de hoge straat bestaat uit kaders die in maat, reliëf en bewerking sterk verwant zijn aan de lage straat. De kaders vormen de onderbouw van de bovengelegen woningbouw.

De straat is als een boog opgespannen tussen de koppen aan de Burchtstraat en het Mariënburgplein. De koppen van de straat zijn benadrukt door hoogte, kleur en erkers. Om de kromming te versterken en de straat een geborgen karakter te geven hellen de woningen naar voren.

De woningen boven de winkels hebben een indeling en een typologie die beantwoordt aan hun positie in de straat. In het midden maisonnettes met een buitenruimte op het dek en een patio, op de hoeken appartementen. De winkelstraat is zorgvuldig gedetailleerd, hekken verlichting en reclame elementen zijn nauwgezet en met veel aandacht ontworpen. De detaillering dient tot voorbeeld voor de ontwikkeling aan de Handelskade te Nijmegen.

Vera Yanovshtchinsky architecten