Programma
240 woningen
appartementen
eengezinswoningen
parkeerkelder

Opdrachtgever
Eigen Haard

Status
Bouwvoorbereiding


Rationaliteit en variatie. In samenwerking met Eigen Haard, gebaseerd op het woonconcept, zijn diverse woningtypes ontwikkeld binnen een zeer rationeel bouwsysteem. Optimalisatie van de elke m2 gebruiksoppervlakte stond voorop .
De architectonische uitwerking van een pandsgewijze benadering sluit aan op gerealiseerde nieuwbouw.

De twee blokken van VYA zijn onderdeel van de vernieuwing van Osdorp Centrum. Het plan van VYA bestaat uit een solitair volume, ‘toren’ en een blok rond een hof. De verschillende onderdelen rond het hof, met een collectief karakter, vormen een compositie van hoger en lagere delen en kennen een pandsgewijze architectuur van sprekende gevels met verschil in kleur, materiaal en detaillering. Het metselwerk heeft een rijke schakering in kleur en reliëf. Posities en variatie in balkonmaat, hekwerken, ramen en neggedieptes brengen verfijning en nuance in de gevel en versterken het beeld van afzonderlijke architectonische eenheden. Hiermee sluit de bebouwing aan op de reeds bestaande nieuwbouw en de filosofie van het Beeldkwaliteitsplan.

Een groot goed in het plan is de relatie met haar omgeving. Er is gewerkt aan een maximale relatie met het omliggende openbare gebied. Woningen op de begane grond liggen iets verhoogd ten opzichte van maaiveld en hebben allemaal een toegang vanaf de straat. Voor de appartementen met balkon geldt dat deze een extra toegang hebben die via het balkon loopt. Zo wordt de openbare ruimte onderdeel van het plan en het gebruik van de openbare ruimte rechtstreeks gevoed vanuit de woningen. Entreehallen liggen prominent op de hoek, of centraal in de toren, zijn hoog en ruim en bieden doorzicht naar de straat of het hof. Ze dragen bij aan een goed leefklimaat van het openbaar gebied. Het solitaire blok staat aan twee zijden aan belangrijke openbare ruimtes. Doorzicht door de entree verbindt het volume aan weerszijde met de straat. Ook hier liggen de woningen verhoogd.

De nieuwbouw huisvest een grote diversiteit aan woningtypen, gebaseerd op het “woonconcept’ van Eigen Haard waaronder ook twee-laagse grondgebonden woningen. Modules van steeds 15 m2 vormen de basis voor, zogenaamde passende, woning-groottes van 45 –  60 – 75 – 90 m2 en groter. Grote en goed bruikbare buitenruimtes sieren de woningen. De hof biedt plaats aan een tuin voor gemeenschappelijk gebruik. In één van de blokken is een combinatie van wonen en zorg-wonen (Philadelphia) opgenomen.

Nieuwe wetgeving (de ‘passendheidsnorm’) vormde voor de corporatie de aanleiding het eigen standaard programma van eisen goed tegen het licht te houden. In een aantal sessies met Eigen Haard en enkele architecten is grondig gestudeerd op maximaal efficiënt gebruik van woon- en slaapvertrekken. Hierbij zijn onder andere meubels ingezet van slimme producten uit de markt en is gekeken naar de minimum maat nodig voor bijvoorbeeld een bed (stapelbed) een bureau en kast en loopvlak voor een optimale slaapkamer. Het heeft geholpen dat alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming waarmee het volle oppervlak van de woning gebruiksruimte is en binnen een passend budget efficiënte plattegronden voor de sociale huur worden gerealiseerd. Rond de zomer wordt gestart met de uitvoering.

Vera Yanovshtchinsky architecten