Programma
63 appartementen
2000m2 commercieel

Locatie
Delft Zuidpoort

Opdrachtgever
MN / pro actief

Status
Selectie


Inzending voor een complex met appartementen en commerciële ruimte op de voormalige V&D lokatie in Delft.
Uitgangspunt voor het ontwerp is de kwaliteit van de Delftse binnenstad; ontspannen, informeel, statig, schaal en maat van de grachten en rijke detaillering. Het ontwerp kent een ‘pands’-gewijze gevel-opbouw op basis van één beeldtaal.

De organisatie is geoptimaliseerd ten behoeve maximale gevellengte en bezonning, de voorgestelde beukmaat vergroot tot 8 meter waardoor de plattegrond de ruimte en flexibiliteit krijgt die deze benadering mogelijk maakt.

De plastiek van het volume wordt gevormd door diepe neggen, gevarieerd metselwerk, steenkleur, erkers, verschillende raamposities, balkons en loggia’s, gevarieerd hekwerk. De plint krijgt extra diepe neggen. Op de hoek aan het plein is een expressief volume gedacht in dezelfde beeldtaal. Detaillering van de overige zijden van het plan worden afgestemd op de belendende architectuur. Steensoort en kleur en kleur van het kozijn zijn inwisselbaar en liggen niet op voorhand vast.
Breedte van de verticalen en hoogte de horizontalen worden afgewisseld. Verschillende richtingen van het metselwerk verlevendigen de gevel en benadrukken dakranden , plint en verticaliteit. Door het plaatsen van ‘erkerramen’ en hoekerkers wordt aansluiting gezocht bij de omgeving en de levendigheid van het blok vergroot. Het binnenterrein krijgt een fraai ingerichte gemeenschappelijke buitenruimte, aan de galerij worden zonnebalkons geplaatst.

Onze inzending is niet geselecteerd.

Vera Yanovshtchinsky architecten