Programma 
Woningen en zorgvoorzieningen:
20 groepswoningen voor zware zorg
136 woningen

Locatie
Oudorp Alkmaar

Opdrachtgever
Stg. Woonwaard Noord Kennemerland/
Stg.Kennemerwonen Alkmaar/Verpleeghuis Lauwershof

Status
Fase 1 aanbesteed 2007, planvorming on hold


Zorg en wonen in een luxe parkachtige omgeving voegen meerwaarde toe aan een vergrijzende omgeving. De stedenbouwkundige opzet gaat uit van zeven losse gebouwen in een parkachtige setting. Elk met een verschillend grondplan en hoogte zodat op eenvoudige wijze diversiteit in woninggrootte en –type is gerealiseerd. De volumes zijn zo geplaatst dat bomen gespaard kunnen blijven en passende overgang naar de omliggende bebouwing mogelijk is.

De plandelen grenzend aan de Junohof, de Jupiterstraat en de Herenweg krijgen een beperkte hoogte variërend van 2 tot 4 bouwlagen. Verder op het terrein, nabij het Lauwershofpad en op relatief grote afstand van omliggende bebouwing komen twee hogere bouwvolumes van 8 en 10 bouwlagen. Door het totale bouw-volume in een aantal gebouwen onder te brengen krijgt het gebied een open karakter hetgeen wordt versterkt doordat het terrein openbaar toegankelijk is.

De herontwikkeling is ontworpen als kwalitatief hoogwaardig woongebied dat landschappelijk en ruimtelijk zorgvuldig aansluit op de bestaande omgeving. Ze biedt een programmatisch antwoord op de vraag naar uiteenlopende woonvormen gecombineerd met zorg en dienstverlening tegen de achtergrond van een regio die zeer sterk zal vergrijzen, een woningbehoefte steeds meer geleid door kwaliteitsvraag en sterk wijzigende regelgeving op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg. Op de locatie Jupiterstraat wordt een gedifferentieerd aanbod van groepsgebonden en individuele wooneenheden gerealiseerd; 140 woningen als wel intramuraal vastgoed waaronder 20 groepswoningen, geclusterde ruimten, gemeenschappelijke voorzieningen, wellness, ontvangst en KCC, dagbehandeling, ondersteunende diensten.

Ruimtelijke scheiding tussen woon- en zorgcomplex voorkomt dat bewoners worden geassocieerd met zorgbehoevenden. Landschappelijke allure, comfort, rust, ruimte en groen komen bij elkaar en zorg en welzijn vormen de exclusieve service- en supportdiensten.

Vera Yanovshtchinsky architecten