Programma
Onderzoek verdichting en  vergroening van viaduct en omgeving

Locatie
Het Liesveld Vlaardingen

Opdrachtgever
Heijmans Vastgoed

Status
concept


Het Liesveld-viaduct in Vlaardingen is een stedenbouwkundige ingreep die al sinds haar realisatie in de jaren zestig een schaduw werpt over de binnenstad. Pogingen het Fremdkörper onderdeel te laten worden van de fijnmazige binnenstad zijn steeds onvoldoende gebleken. De studie is een aanzet tot behoud van het viaduct door het toevoegen van gebruiksfuncties middels verdichting en vergroening als ook verbetering van de aansluiting op maaiveld.

Middels het onderzoeken van de mogelijkheden tot het toevoegen van woningbouw structureren van parkeren en het gebruik van het viaduct als een groene buitenruimte voor de woningbouw zou het centrum nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Hiermee wordt ook verfijning geïntroduceerd van het winkelbestand en ruimte  om de aansluiting op het mooie stadscentrum te verbeteren middels trappen hellingbanen en strategisch geplaatste winkels.

Vera Yanovshtchinsky architecten