Programma 
Stedenbouwkundigplan en terreininrichting

Locatie
Terrein van het UMCG

Terreinoppervlak
ca 21 ha

Opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum Groningen

Uitvoering
va 2009 doorlopend


Stad in de Stad

Het terrein van het UMCG ligt binnen de oorspronkelijke stadswallen tegen het historische centrum van de stad aan en heeft een omvang dat vergelijkbaar is met dat van het historische centrum.

Het terrein waar vandaag het Universitair Medisch Centrum Groningen is gevestigd is in 1893 bestemd voor het Algemeen Provinciaal, Stads-en Academisch Ziekenhuis (APSAZ) en als zodanig in 1903 in gebruik genomen. Dit terrein is vrijgekomen na het afbreken van de gordel van bolwerken die de groei van de stad belemmerden. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, inmiddels Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG ) is een groot deel van de oorspronkelijke paviljoenachtige bebouwing vervangen door een centraal ziekenhuiscomplex met overdekte binnenstraten. Later is veel nieuwbouw toegevoegd. Van de oorspronkelijke bebouwing zijn nog enkele paviljoens over. Het UMCG is voortdurend in ontwikkeling, er is behoefte aan nieuwe gebouwen, oude gebouwen moeten vervangen worden, het gebruik van het terrein veranderd en vraagt om passende terrein inrichting. De wens van de opdrachtgever is de toekomstige ontwikkelingen te kunnen sturen vanuit een integrale visie over bebouwing en openbare ruimte. Hoog in het vaandel staat de ambitie het terrein in te richten als een heldere en verzorgde openbare ruimte die aangehecht is aan het stedelijk weefsel van de stad. Vera Yanovshtchinsky architecten heeft in het Masterplan de volgende uitgangspunten geformuleerd :

– De bezem erdoor

– Heldere structuur in de openbare ruimte aanbrengen

– Aansluiting met de stad verbeteren

– Aandacht voor duurzaamheid

In het Masterplan staat de structuurvisie voor het UMCG terrein 2010 en 2030.

Het beeldkwaliteitsplan bebouwing

Het beeldkwaliteitsplan terrein inrichting

Vera Yanovshtchinsky architecten