Deel dit op:

VYa is, naast samenwerking met opdrachtgevers, aannemers en adviseurs, zeer vertrouwd met intensieve samenwerking met gebruikers, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden. Voor de totstandkoming van het prijswinnende project Slauerhoff, in Haarlem, was regulier overleg met buurtbewoners en aanstaande bewoners een structureel onderdeel van het ontwerptraject. Ook in andere plannen zijn dergelijke teams  geformeerd die intensief mee hebben gedacht in de totstandkoming van complexe programma’s en  de vormgeving van het programma van eisen. Een goed voorbeeld is het cultuurcluster Vleuterweide waarin diverse culturele instellingen, een school en een kerk zitting hadden. Het overleg dwingt architect en opdrachtgever tot goede communicatie, helder uiteenzetten en het goed overdenken van beslissingen. Samenwerking, mits goed georganiseerd, komt de kwaliteit en de acceptatie van een project ten goede.


Vera Yanovshtchinsky architecten