Deel dit op:

Samenwerking is een sleutelwoord voor het bureau. Samenwerking met opdrachtgevers, aannemers en adviseurs is onze dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn wij zeer vertrouwd met intensief overleg en samenwerking met gebruikers, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden. Voor de totstandkoming van het prijswinnende project Slauerhoff, in Haarlem, was regulier overleg met buurtbewoners en aanstaande bewoners een structureel onderdeel van het ontwerptraject. Dergelijke teams zijn ook geformeerd voor andere projecten. Partners die intensief mee hebben gedacht in de totstandkoming van programma’s van eisen of in complexe programma’s. Een goed voorbeeld hiervan is het cultuurcluster Vleuterweide waarin diverse culturele instellingen, een school en een kerk zitting hadden. Het overleg stimuleert architect en opdrachtgever tot goede communicatie, helder uiteenzetten en het goed overdenken van beslissingen. Samenwerking in een goed georganiseerd proces, komt kwaliteit en dierbaarheid van een project ten goede.


Vera Yanovshtchinsky architecten