Programma
Stedenbouwkundig ontwerp
Masterplan en Beeldkwaliteitplan voor
250 woningen

Locatie
Philipsterrein Hilversum

Opdrachtgever
Royal Properties Development Hoofddorp

Status 


Begin 2018 zijn wij gevraagd om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken voor het oude Philipsterrein dat is gelegen naast het Kamrad van Dudok. Het betreft een ontwerp voor woningen in de sociale huur midden huur en dure koop verdeeld over
appartementen rijtjes twee onder een kap en vrijstaande woningen. Het terrein ligt aan de rand van Hilversum tegen het prachtige heidelandschap – Goois Natuur Reservaat. De verwachting is dat aansluitend het ontwerp voor een deel van de woningen kan gaan starten. Op dit moment wordt door ons gewerkt aan het opstellen van het Beeld Kwaliteit Plan.

Vera Yanovshtchinsky architecten