DEMONTABEL FLEXIBEL THEATER
SCHEVENINGEN EN AMSTERDAM

Programma
Demontabel flexibel theater

Locatie
Reizend – Voorbeeldlokaties
Scheveningen en Amsterdam

Opdrachtgever
Initiatiefplan ism MDR culturele projecten en the Shipping container theatre bv

 

Adviseurs
Deerns
Pieters bouwtechniek
Dabt projectmanagement

Status
planvorming


In samenwerking met Michael de Roo heeft VYA een concept
bedacht voor een verplaatsbaar theater. Het idee ontstond
in reactie op de op handen zijnde zoektocht van gemeente
voor een tijdelijke behuizing van het danstheater aan het
Spui in Den Haag.

We hadden de oude Norfolklokatie aan
het zuiderstrand aangewezen als interesante en bruikbare
lokatie. De Stelconplaten ter plaatse zijn ingezet als
fundering. De lokatie is naderhand door gemeente ontdekt
en als zodanig in gebruik genomen. Helaas voor ons
mooie voorstel. Het voorstel is wederom ingezet voor een
leeggekomen bedrijfsterrein in Amsterdam. Als bouwstenen
is een inventarisatie gemaakt van oude scheepscontainers die
eenvoudig gemodificeerd kunnen worden en dienst kunnen
doen als kleedhok, bar, foyer restaurant en met behulp van
minimale ingrepen chique en rauw en informeel tegelijk
blijven. Als toevoeging is een uitzichttoren en uitkragend
restaurant ontworpen dat uitzicht moet bieden over het
aangrenzende water; de verkeersroute die gebruikt wordt
voor het verschepen van het theater.
Het concept is bedacht als een internationaal functionerende
onderneming en al varende zijn eigen reizende reclame.x
Het concept is concreet uitgewerkt tot een haalbaar plan:
Het constructief plan is gemaakt i.s.m. Pieters bouwtechniek
Akoustisch onderzoek en bouwbesluit toets zijn gedaan in
samenwerking met Deerns. Onderzoek naar organisatie,
omvang en functionaliteit van het theater is verricht door
en met Michael de Roo. VYA was doende financiering
rond te krijgen en heeft een theatergroep geïnteresseerd
gekregen haar bijdrage hierin te leveren. Financiering, en
ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam, bleken
uiteindelijk een te grote hobbel voor realisatie. Het concept
wacht nog altijd op een nieuwe kans.

Vera Yanovshtchinsky architecten