Zwanenpark, Nijmegen; sprong over het kanaal

Voor het Zwanenveld in de wijk Dukenburg in Nijmegen ontwerpt VYa een woonbuurt voor  ca. 450 woningen op de voormalige ROC-lokatie.

Landschap
RRog

Opdrachtgever
Slokker vastgoed onwikkeling

ten Brinke vastgoed


Deel dit op:

Gelegen aan het Maas-Waal kanaal en het spoor op een markante plek komt een woonbuurt met een geheel eigen karakter en gezicht. Het hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen bestaande Zwanenveld krijgt er een meer divers woonprogramma bij dat de doorstroming uit de buurt en de omgeving bevordert. In lijn met de nieuwe visie van gemeente op de kanaalzone wordt de oriëntatie van Zwanenveld op de kanaalzone versterkt.

Een herstructureringsopgave waarin architectuur en landschap met elkaar verweven zijn in een opzet met veel groen in de volle grond. Parkeren ligt onder de gebouwen en (deels) ingegraven in en onder het landschap. Het plan is natuur-inclusief. Het parkachtig ontwerp voorziet naast haar recreatieve – en woon – kwaliteit in water-retentie en hittestress-bestendigheid. Het landschap wordt ontworpen in nauwe samenwerking met RRog.

Een strook woningen langs het spoor doet dienst als geluidwering voor zowel de bestaande wijk als de nieuwe ontwikkeling. De blokken zijn zo gepositioneerd dat een drietal groene ruimtes ontstaat waarvan er twee collectief zijn en één openbaar. Aan de collectieve ruimtes liggen de woning-entrees. Het centrale park is openbaar en vormt de schakel tussen de nieuwbouw en de bestaande buurt. Het ontwerp komt tot stand in nauw overleg met gemeente Nijmegen.

Onlangs beleefde het plan voor Zwanenveld in Dukenburg Nijmegen de eerste participatie-bijeenkomst. Deze wordt gevolgd worden door enkele thema-bijeenkomsten.

Vera Yanovshtchinsky architecten