Bastiaanpoort
Delft

Voorstel voor een blok met appartementen en winkelruimte op de voormalige V&D lokatie in Delft. De kwaliteit van de Delftse binnenstad was uitgangspunt voor onze inzending; ontspannen, informeel, statig, schaal en maat van de grachten en rijke detaillering. We hebben gekozen voor een pand-gewijze gevel opbouw gebaseerd op één beeldtaal. Door een slimme omvorming van de organisatie en de beukmaat van de appartementen krijgen gevel en plattegrond de flexibiliteit die nodig is voor de gekozen benadering van de gevel. Optimale bezonning, erkers verschillende posities voor raam balkon en loggias zijn kenmerken van dit plan. Op straat niveau is een verdere verbijzondering van detaillering en vlakverdeling ingezet.
De inzending is niet geselecteerd.

zie ook: BastiaanPoort

 


Deel dit op:
Vera Yanovshtchinsky architecten