Ervaren, inventief, enthousiast, nieuwsgierig, praktisch, meedenkend, pro-actief en kritisch, zijn begrippen die onze werkwijze kenmerken. De wijze waarop een proces verloopt en ontwerp tot stand komt is altijd onderwerp van gesprek met onze opdrachtgevers. Elk proces kent zijn specifieke karakteristieken en wordt gekenschetst door min of meer dezelfde fasen en momenten van besluitvorming waarop wij ons ontwerpproces inrichten. Afhankelijk van de opdracht wordt begonnen met het in kaart brengen van stedenbouwkundige karakteristieken en mogelijkheden en van het programma van eisen. Een programma van eisen kan ook door ons worden ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever.Deel dit op:

ONTWERP

Inspiratie komt voort uit de verrassing, uit nieuwsgierigheid en een open houding en wordt mogelijk gemaakt gedragen ( of gevoed) door jarenlange ervaring en kennis van de bouw, regelgeving en ervaring in het functioneren van gebouwen. Inspiratie komt ook voort uit het contact met opdrachtgever, gebruikers, en adviseurs; praten, kijken, bevragen en uitdagen.

Ieder ontwerp begint met een specifiek verhaal voor een specifieke opdracht. Het gesprek met een opdrachtgever is hierin van groot belang. Wat zoekt een opdrachtgever, wat is het leidende motief voor een project. Achter de harde feiten van het programma van eisen gaat altijd een minder eenduidige vraag schuil die gaat over betekenis, verwachting, droom, sfeer, uitstraling; de thematiek van een ontwerp.

Voor de totstandkoming van een ontwerp worden alle mogelijke middelen ingezet; Schaal, maat, lichtval uitzicht en zichtlijnen, excellente kwaliteit van plattegronden en doorsneden, zorgvuldige detaillering. geborgenheid, efficiëntie, zorgvuldigheid in detaillering en materialisering, textuur en tactiliteit, kleur en een gevoel van rijkdom in alle aspecten van het ontwerp.

Alle onderdelen van een gebouw krijgen intensieve aandacht, of het nu gaat om het concept of een detail, een plafond, de aansluiting van een hekwerk op het balkon, een reliëf in het metselwerk of de kleur van een kozijn, dorpel of postkast en worden bewaakt tot de oplevering. Materiaalkeuzen zijn nooit toevallig en maken onderdeel uit van het karakter, de zeggingsktacht en kwaliteit van het ontwerp.

ONTWERP ONDERZOEK

Ontwerp onderzoek richt zich op zoveel mogelijk aspecten van een opgave:

Thematiek, stedenbouwkundige referenties, kleur, materiaal,

Omvang van het programma van eisen

Organisatie van plattegronden en doorsnede gerelateerd aan het pve

Oriëntatie, bezonning en klimaat

Duurzaamheid van materialen en installaties

Mogelijkheden van verschillende ruimtelijke modellen in zowel stedenbouwkundige als organisatorische zin.

Representatie van het gebouw in de openbare ruimte.

Materialisatie.

Technisch programma van eisen

Kosten

Planning en realisatie

ruimte

vormgeving

 

MIDDELEN

Het onderzoek doen we met behulp van een reeks van middelen.

We bouwen studie-maquettes, maken handschetsen en schetsen op de computer. We doen deelonderzoeken op een gedetailleerd niveau met tekeningen en maquettes. Er wordt gezocht naar referenties om sfeer, materiaal en kleuren te bepalen en te communiceren. Er worden organisatie schema’s getekend die getest worden in ruimtelijke modellen.

Het proces is iteratief; schaven, kneden uittesten en discussies laten gestaag de ideale vorm ontstaan. Soms ontstaat een ideaal model in korte tijd, meestal worden enkele varianten verder uitgewerkt om te kunnen onderzoeken op organisatie, architectonische expressie bouwtechnische haalbaarheid, en kosten consequenties.

HAALBAARHEID

Binnen het tijdsbestek van de haalbaarheidsfase liggen er enkele met de opdrachtgever tot stand gebrachte schema’s die informatie verschaffen over massa, organisatie, globale architectonische expressie, entree en materialisatie. Het resultaat wordt vastgelegd in een document waar opdrachtgever en adviseurs en architect heldere conclusies aan kunnen verbinden om de uitwerking van een project te in te kaderen voor de verschillende disciplines en het budget.

ADVISEURS EN KOSTEN

Adviseurs voor constructie, installaties en kosten dienen zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Voor een reguliere bouwopdracht zal dit doorgaans eerder zijn dan bij een stedenbouwkundige verkenning. De verschillende disciplines zijn van groot belang in het efficiënt sturen van het ontwerp.

UITWERKING VAN HET ARCHITECTONISCH ONTWERP

VYa heeft ruime ervaring met bouwaanvragen, bestek en werktekeningen van eenvoudige tot complexe projecten. Uitwerking behelst niet alleen het tekenwerk maar ook overleg op en bezoek aan de bouw. Onze betrokkenheid gaat door tot na oplevering.

Revit wordt ingezet in die plannen waarin het werken met opdrachtgever en adviseurs daarom vraagt. Doorgaans gebeurt dit vanaf DO, wanneer de meeste elementaire beslissingen genomen zijn.

VYa is sterk betrokken bij de bouw van haar projecten en draagt zorg voor integere esthetische controle. We zijn gewend mee te denken met de bouwer en leveren naast esthetische adviezen ook oplossingen voor technische problemen in de bouw. Onze betrokkenheid staat in dienst van een coherent, goed uitgevoerd werk dat een optimaal architectonisch en bouwkundig resultaat tot doel heeft. We staan de opdrachtgever bij in het maken van keuzen, het controleren van tekeningen van derden en het beoordelen van alternatieven voorgesteld door de bouwer.

ADVISEURS

Wij hebben contact met deskundigen die bestekschrijven en zeer goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en uitmuntende kennis van de stabu systematiek combineren met grote zorgvuldigheid in het opstellen van bestekken. Indien gewenst dragen wij adviseurs aan op het gebied van kosten, constructie en installaties. Zelf zetten wij een kostendeskundige in als het gaat om een eerste check in een haalbaarheids-onderzoek.


Een greep uit onze projecten

Vera Yanovshtchinsky architecten