DE MENSEN

 • Sjoerd Beerends

  Architect Partner

  sbeerends@vya.nl
 • Jeroen Witvoet

  Architect projectleider

  jwitvoet@vya.nl
 • Vera Yanovshtchinsky

  Directeur

  veray@vya.nl
 • Michiel Pronk

  Architect projectleider

  mpronk@vya.nl
 • Henk de Haan

  ontwerper modelleur

  hdehaan@vya.nl
 • Revathi Pillai

  ontwerper modelleur

  rpillai@vya.nl
 • BUREAU

  Bij VYa werkt een hecht team van enthousiaste en betrokken professionals; projectarchitecten, projectleiders, bouwkundigen en ontwerpers. Medewerkers zijn breed inzetbaar en deskundig in alle fasen. Onze brede inzetbaarheid bevordert betrokkenheid, efficiëntie en staat garant voor zinvolle en effectieve communicatie.

  Onze mensen beheersen alle fasen van het ontwerpproces, van start tot oplevering. Er wordt altijd gewerkt in nauw overleg met adviseurs op het gebied van bouwfysica, constructie, installaties en kosten. We hebben een sterke voorkeur om deze disciplines in een zeer vroeg stadium in te schakelen, vanuit de wetenschap dat deze sturend zijn voor het ontwerp en bepalend voor het welslagen en een vroege inzet de effectiviteit van ons werk verhoogt. Ons bureau heeft ervaring met projecten van verschillende aard en omvang en blijft intensief betrokken tot oplevering en erna.

  Vera Yanovshtchinsky architecten