DE MENSEN

 • Michiel Pronk

  Architect projectleider

  mpronk@vya.nl
 • Henk de Haan

  ontwerper projectleider

  hdehaan@vya.nl
 • Noora Karim

  ontwerper modelleur

  nkarim@vya.nl
 • Jeroen Witvoet

  Architect projectleider

  jwitvoet.nl
 • Vera Yanovshtchinsky

  Architect directeur

  veray@vya.nl
 • Sjoerd Beerends

  Architect directeur

  sbeerends@vya.nl
 • Miriam Asghdom

  Assistent Ontwerper

  masghdom@vya.nl
 • BUREAU

  Bij VYa werkt een hecht team van enthousiaste, betrokken en breedgeschoolde professionals met een rijke praktijk ervaring en sterk ontwerpend vermogen. Onze brede inzetbaarheid, betrokkenheid en efficiëntie staan garant voor heldere, effectieve communicatie en een open benadering naar de opdrachtgever.

  Onze mensen beheersen alle fasen van het ontwerpproces, van start tot oplevering. Indien het werk erom vraagt vullen wij ons team ter versterking aan vanuit het eigen netwerk. Er wordt altijd gewerkt in nauw overleg met adviseurs op het gebied van bouwfysica, constructie, installaties en kosten. We hebben een sterke voorkeur om deze disciplines in een zeer vroeg stadium in te schakelen, vanuit de wetenschap dat deze sturend zijn voor het ontwerp en bepalend voor het welslagen en een vroege inzet de effectiviteit van ons werk verhoogt. Ons bureau heeft ervaring met projecten van verschillende aard en omvang en blijft intensief betrokken tot oplevering en erna.

  foto’s : Mylene Siegers

   

  Vera Yanovshtchinsky architecten